תיעוד API למפתחים

תיעוד API לביצוע מספר רחב של פעולות ואוטומציות בוואטסאפ בעזרת מערכת סמארטסנד